DOI: https://doi.org/10.71274/uzs.v6i

Published: 2022-07-07

BOLALARDA XOTIRA JARAYONLARI VA HUSUSIYATLARI

Rejapova Tilloxon Ro’ziboyevna

11-13

HARBIY XIZMATCHILARDA KASBIY STRESSNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Muxammadjonov Aliyorbek Abduraxmon o’g’li

24-25

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Нуралиева Дилдора Мамуржоновна, Джалолова Мохинур Абдусатторовна, Абдурахманов Хайруллох Хокимжонович

34-38

TA’LIM OLGANLIKNI TASHXIS ETISH

Mohinur Pardayeva Sobirjon qizi

47-50

O’ZBEKISTONDA INSON KAPITALI: YOSHLAR

Orolova Zebiniso Ulash qizi

90-92

REHABILITATION FOR CHILDHOOD CEREBRAL PALSY

Tulanboeva Sarvinoz , Zokirov Muzaffar

97-101

REHABILITATION ASPECTS OF WATER THERAPY IN MODERN MEDICINE

Tulanboeva Sarvinoz , Zokirov Muzaffar

102-106