DOI: https://doi.org/10.71274/uzs.v4i

Published: 2022-05-11

THE PSYCHO-SOCIAL FEATURES OF DEVELOPING TOLERANCE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ACCULTURATION

Yangiboyeva Dildorakhon Rakhmon qizi, Gapparova Mastona Safaralievna

23-27

USING SATELLITE REMOTE SENSING TO STUDY Of VEGETATION CHANGE IN THE ARAL SEA BASIN

Abdiganiev Sh. U., Abdinasirova N., Xudaynazarova M. O., Berdimbetov T. T.

49-52

TALABALAR XOTIRASINING GENDER XUSUSIYATLARI

Yelibayev Jaxanger Tungishebayevich

56-59

THE LAND THAT RAISED ORIENTAL MUSIC

Indiaminova Shoira Amriddinovna

70-74

O’SMIRLIK DAVRINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Tursunova Xonimaxon Azizxon qizi

91-95

ИСТОРИЯ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ В ПЛАТФОРМЕ ANDROID

Сайжанов И., Имняминов А., Каражанова А. , Бегжанова З.

102-106

SITES CREATED FOR THE EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE INTERNET SYSTEM

B.Sh.Aytmuratov , A.Kenesbayev, M.Madreimov

110-112

FORMATION OF PHRASEOLOGY AS AN INDEPENDENT SCIENCE

A'zamova Gulnoza Abduxoliq qizi

121-123

MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA SENSOR TARAQQIYOT MUAMMOSI

Alijonov Nurbek, Saidova Nafisa Nematovna

147-152

RUX KEKI VA UNI VELSLASH USULI BILAN QAYTA ISHLASHDA HOSIL BO‘LUVCHI MAHSULOTLAR TAHLILI

Ra’no Toshqodirova, Baxtiyorjon Jalolov, Nilufar Abdukarimova

157-164