DOI: https://doi.org/10.71274/uzs.v29i

Published: 2024-06-05

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARNI KASB TANLASHGA O‘RGATISHNING SHAKL VA METODLARI

Usanov Mehriddin Mustafayevich, Joniqulova Zulayxo Burxon qizi

9-13

THE ROLE OF FEEDBACK IN TEACHING WRITING

Kadirova Muniraxon, Baxadirova Dilnoz, Tojiddinova Donoxon

14-17

KIBERSTALKING VA INSON HUQUQLARI

Rabbimov Shohruh Xudoyberdi o‘g‘li

22-25

ANALYSIS OF METAPHOR AND METANYMY IN ENGLISH AND UZBEK

Raimova Dildora, Abdullayeva Umida Nigmatullayevna

31-32

MALAKALI KURASHCHILARNING TAYORLASHDA EGILUVCHANLIK SIFATINING O’RNI

Ashurov Baxrom Ilxomovich, Nosirov Sarvar Sodiqjon o’gli

80-85

OILA MUSTAXKAMLIGI JAMIYAT RIVOJINING ASOSI

Tojiboyeva Nargiza Keldibekovna

90-94

PERSONALITY FACTORS CONTRIBUTING ACQUIRING EFL

Samadova Marjona Furqat qizi, Ibodullayeva Zukaykho

106-107

O'SMIRLIK DAVRIDA OTA-ONA VA BOLA MUNOSABATLARINING GENDER XUSUSIYATLARI

Saidvaliyeva Madinaxon Fazliddinovna, Narmetova Yulduz Karimovna

112-114