Usanov Mehriddin Mustafayevich and Joniqulova Zulayxo Burxon qizi (2024) “BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARNI KASB TANLASHGA O‘RGATISHNING SHAKL VA METODLARI”, Uzbek Scholar Journal, 29, pp. 9–13. Available at: https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/942 (Accessed: 21 July 2024).