Usanov Mehriddin Mustafayevich, & Joniqulova Zulayxo Burxon qizi. (2024). BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARNI KASB TANLASHGA O‘RGATISHNING SHAKL VA METODLARI. Uzbek Scholar Journal, 29, 9–13. Retrieved from https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/942