TALABALARNING AXBOROTLI–INTELEKTUAL KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Main Article Content

A. A. Jalilov
Sh. T. Qodirova

Abstract

Jahonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari asosida oliy ta’limining maqsad va vazifalarini zamon talabiga moslashtirgan holda takomillashtirilgan yangi tarzda shakllantirishga e’tibor qaratilmoqda. Bundan nazarda tutiladigan asosiy maqsad - o‘z muvaffaqiyati hamda jamiyat muvaffaqiyati uchun mas’uliyatli yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash va qobiliyatlarini shakllantirish hamda rivojlantirishdir. Shu munosabat bilan o‘qituvchining strategik maqsadi - ta’lim oluvchilar kompetentligini shakllantirish, ularning shaxsiy sifatlarini rivojlantirgan holda insonga turli vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilishga o‘rgatishdan iboratdir.

Article Details

How to Cite
A. A. Jalilov, & Sh. T. Qodirova. (2024). TALABALARNING AXBOROTLI–INTELEKTUAL KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. Uzbek Scholar Journal, 25, 293–295. Retrieved from https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/862
Section
Articles