ASTRONOMIYA KURSI O`QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI

Main Article Content

Sattorov Axliddin Rizoqulovich

Abstract

Ushbu maqolada pedagogika oliy ta’lim muassasalarida astronomiya kursini o’qitishda milliy qaqriyatlarni saqlagan holda izchillikni ta’minlashning zamonaviy imkoniyatlaridan foydalalanish ta’lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi uslubiy jihatlari yoritib berilgan.

Article Details

How to Cite
Sattorov Axliddin Rizoqulovich. (2024). ASTRONOMIYA KURSI O`QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI. Uzbek Scholar Journal, 25, 96–100. Retrieved from https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/822
Section
Articles