YUQORI SINF O’QUVCHILARINI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Main Article Content

Usmonova Sohiba Toyir qizi
Mardonova Feruza Boboqulovna
Mavlonova Yulduz Ilhomovna

Abstract

O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri bilimga asoslangan iqtisodiyot ta’lim va kasbiy tayyorgarlikning yangi modellarini ishlab chiqish hisoblanadi. O‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish o‘qituvchi rahbarligida o‘quvchilar tomonidan bajariladigan aqliy va jismoniy harakat jarayonlaridan iborat bo‘lib, buning natijasida ular mehnat predmetlari, vosita va jarayonlari haqidagi bilimlarni hamda ma’lum sohadagi ishlab chiqarish mehnati va kasbga yo‘naltirish amaliy ko‘nikma va malakalarini egallaydilar, ongli ravishda kasb tanlashga hamda jamiyat va shaxs farovonligi yo‘lida mehnat faoliyatiga tezda qo‘shilishlariga imkon beruvchi shaxsiy sifatlari hamda tafakkurlarini rivojlantiradilar. Yangi iqtisodiy munosabatlar kasb-hunarga yo‘naltirishning yangicha munosabati sharoitida mehnat ko‘nikmalari va malakalarini maqsadli shakllantirishdan iborat bo‘lib, ongli va har tomonlama rivojlangan fuqoroni tarbiyalashning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Article Details

How to Cite
Usmonova Sohiba Toyir qizi, Mardonova Feruza Boboqulovna, & Mavlonova Yulduz Ilhomovna. (2024). YUQORI SINF O’QUVCHILARINI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV. Uzbek Scholar Journal, 25, 75–77. Retrieved from https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/817
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)