O‘QUVCHILARGA SERVIZ XIZMATI YO’NALISHINI FANLARARO O‘QITISH METODIKASI

Main Article Content

Ochilov Shokir Baxtiyorovich
Ismoyilov Diyor Bektemir o’g’li
Maxamatova Ibogul Rashidovna

Abstract

Ilmiy texnika taraqqiyotiga tayangan inson faoliyati atrof-muhitga katta ta’sir qilayotgan bir sharoitda tabiat qonunlarini yaxshi bilib, unda kelajakni oldindan ko‘ra bilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo‘ladi. Inson faoliyatining tabiatga ta’siri natijasida tuzatib bo‘lmaydigan falokatlar keltirmasligi uchun uning oqibatlarini oldindan ko‘ra bilish zarur. Buning uchun esa tabiat va uning doimiy qonunlari to‘g‘risida atroflicha tushunchaga ega bo‘lib, uni amaliyotda sinab, qo‘llay bilish kerak, hamda tabiat va uning qonuniyatlari to‘g‘risida aniq bilimga ega bo‘lish zarur.

Article Details

How to Cite
Ochilov Shokir Baxtiyorovich, Ismoyilov Diyor Bektemir o’g’li, & Maxamatova Ibogul Rashidovna. (2024). O‘QUVCHILARGA SERVIZ XIZMATI YO’NALISHINI FANLARARO O‘QITISH METODIKASI. Uzbek Scholar Journal, 25, 70–74. Retrieved from https://uzbekscholar.com/index.php/uzs/article/view/816
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)